Mạng lưới sản xuất (Địa điểm nhà máy)

Mỗi bộ phận riêng lẻ được thực hiện cẩn thận …
Bộ phận sản xuất của chúng tôi sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn này được áp dụng từng bước trên đường đi, từ nguyên liệu ban đầu đến sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra, sản phẩm của chúng tôi được thông qua theo ISO9001 (tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu), hữu cơ JAS, và chứng nhận GMP, đảm bảo trên toàn thế giới công nhận kiểm soát chất lượng tuyệt vời. Đó là niềm vui của chúng tôi để cung cấp sản phẩm chất lượng cao an toàn cho sự hài lòng của khách hàng của chúng tôi.

Mạng lưới sản xuất (Địa điểm nhà máy)

HAMTCO

Nhà máy Kamigori
(ISO9001 / JAS hữu cơ)

Nhà máy Techno
(GMP / ISO9001)

Việt Nam

Khả năng sản xuất chính trong nhà máy của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng máy móc và thiết bị sản xuất mới nhất để sản xuất và lưu trữ tất cả các loại sản phẩm trong các nhà máy rộng 20.000 mét vuông của chúng tôi.

Chúng tôi được trang bị máy tính bảng, hạt, viên nang cứng, viên nang mềm, và hệ thống sản xuất sản phẩm lỏng – và một dòng máy móc sản xuất mới cho các hình thức sản phẩm khác.

Bằng chứng nhận:

FINE Nhật Bản đã được cấp bằng chứng nhận ISO9001, tiêu chuẩn JAS hữu cơ và GMP để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm an toàn, đáng tin cậy có chất lượng cao nhất.

0